I Flexwerker skaber vi indsigter gennem dialog, deltagelse og engagement. Her kan I se, hvad vi tilbyder.

Vi giver i øvrigt altid en kop kaffe på vores kontor. Smid os en mail på kontakt@flexwerker.dk, hvis vi skal samarbejde.

Workshops, oplæg og undervisning

Vi tilbyder oplæg, workshops og undervisning i vores kerneområder: organisering i arbejdslivet, prekære og fleksible arbejdsforhold, demokratisk deltagelse og kooperativt iværksætteri. Gennem teori og praktiske eksempler inspirerer vi jer til at se demokratiske og kollektive alternativer i arbejdslivet, i studielivet eller i civilsamfundet. I vores undervisning og workshops anvender vi kreative og skabende elementer til at fremme dialog og deltagelse. Vi blander greb fra vores forskellige fagligheder og trækker metodisk på design thinking, relationelt design og aktionsbaseret læring. Vi formidler i øjenhøjde og lægger vægt på at skabe rum for refleksion og nye forestillinger.

 • #Organisering
 • #Prekarisering
 • #Kooperativer
 • #Demokrati
 • #Workshops
 • #Undervisning
 • #Inspiration

Involvering og deltagelse

Vi hjælper jer med at mobilisere levende fællesskaber, hvor handling står som det mest centrale. Handlinger er nemlig det, der kan skubbe til virkeligheden. Fra opgaver for bl.a. medlemsforeninger og kommuner har vi specialiseret os i organisering og demokratisk deltagelse. De processer, vi skaber, er inddragende og giver en stemme til medlemmer, medarbejdere, frivillige, brugere eller borgere. Vi bruger kreative greb, faciliteret dialog, samskabelse og designmetoder til at skabe engagement og motivation til fælles handling.

 • #Procesfacilitering
 • #Deltagelse
 • #Inddragelse
 • #Samskabelse
 • #Medbestemmelse
 • #Organisering

Analyse og evaluering

Vi tilbyder undersøgelser og evalueringer baseret på kvalitative og etnografiske metoder, herunder interviews, observationer, fokusgrupper, fremtidsværksteder og involverende workshops. Vi ser bag om tal og statistik og hjælper jer med at blive klogere på, hvordan verden ser ud fra forskellige perspektiver. Med faglig baggrund i antropologi og aktionsforskning skaber vi indsigter, som hjælper jer med at forstå menneskers adfærd: deres behov, barrierer, muligheder og drømme. Vi kigger dybt ind i folks hverdage og rutiner for at skabe viden, der kan danne grobund for forandring. Vores resultater leverer vi eksempelvis i rapporter, idékataloger, oplæg og workshops.

 • #Undersøgelser
 • #Evaluering
 • #Analyse
 • #Kvalitativ research
 • #Rapporter
 • #Interviews

Oplysning og formidling

Vi får jeres budskab til at stå stærkt ved at formidle det levende og pædagogisk. Det kræver først og fremmest, at man kan mærke menneskerne bag budskabet. Man skal kunne mærke deres begavelser, deres passion, deres latter og smil, men også deres fejl og mangler. Når vi leverer formidlingsprodukter er det med øje for kombinationen af skrøbelighed, styrke og æstetik. Vi arbejder omhyggeligt med det, der skal kommunikeres, og vi inddrager allerhelst modtageren i processen. Fra vores mange erfaringer med journalistisk og pædagogisk formidling ved vi, at budskabet ikke må være til at tage fejl af, og derfor gør vi os umage med at få form og indhold til at spille sammen.

 • #Kommunikation
 • #Kampagner
 • #Undervisningsmaterialer
 • #Magasiner
 • #Tekstproduktion
 • #Udstilling
 • #Grafisk arbejde